เครืองใช้บนโต๊ะ

Pic
ช้อนเคลือบ พรีเมี่ยม น้ำเงิน
sep-sp001-bln-aaa000
Pic
ช้อนเคลือบ พรีเมี่ยม เขียวเข้ม
sep-sp001-dgn-aaa000
Pic
ช้อนเคลือบ พรีเมี่ยม ขาว
sep-sp001-whn-aaa000
Pic
ช้อนเคลือบ พรีเมี่ยม เหลือง
sep-sp001-yln-aaa000