ตัวอย่างงาน
รับเคลือบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์

เรามีบริการผลิตสินค้าในรูปแบบ OEM โดยมีศักยภาพในรองรับการผลิตชิ้นงานที่ต้องการความละเอียด หรือมีความซับซ้อนของชิ้นงานได้เป็นอย่างดี
ดำเนินการและควบคุมโดยทีมงานผู้มากด้วยประสบการณ์